Woundmonitor

Woundmonitor is de tool om wondzorgprofessionals meetbaar en gestructureerd te werk te laten gaan. Aan ons de taak om deze innovatieve applicatie te vernieuwen. We stopten deze krachtige functionaliteit in een nieuw jasje en droegen zorg voor o.a. de website en folders om Woundmonitor naar een hoger niveau te tillen.

Nieuw look and feel.

We startten met een applicatie vol state-of-the-art functionaliteit. Een app die rekening houdt met situaties die zowel in de omgeving van de patiënt als de zorgverlener kunnen voorkomen. Het development team van Software Partners Zuid B.V. waarmee we in dit project samenwerken is hiermee gestart vanuit scratch. Tien jaar later was de app ver ontwikkeld, routebegeleidingen worden ondersteunt, automatisch rapportages worden uitgedraaid en klinische resultaten en financiën worden inzichtelijk gemaakt. 

Het nog verder uitbreiden in functionaliteit nam dan ook uitdagingen met zich mee. We gingen aan de slag met een nieuwe versie waarbij techniek en interactie de gebruiker omarmt.

Huisstijl en logo

Een nieuwe look, website, huisstijl en logo. Woundmonitor maakte in korte tijd de transitie naar een nieuwe frisse en moderne verschijning. De innovatieve app laat zien waar het voor staat en maakt een volwassen indruk die bij deze applicatie past.

Website

Een nieuwe responsive website vormt het nieuwe digitale visitekaartje van Woundmonitor. De vele interacties sluiten aan bij de dynamische applicatie en de vele functionaliteiten.

Wat hebben we bereikt?

Een functionele applicatie waarin het proces en gebruik voorop staat, met versimpelde interacties en een overzichtelijk modern design. Hiernaast maakt woundmonitor nu gebruik van een uniforme en moderne huisstijl, logo en website.